Kontakt

Ordförande
Anna Ingeborg Bergström
ordf@v-dalaspelmanslag.se

Vice Ordförande
Stina Albertsson
ordf@v-dalaspelmanslag.se

Sekreterare
Alice Elmdahl
ordf@v-dalaspelmanslag.se


Spelledare
Fix Oskar Flink
Oskar.flink@gmail.com märk med ”V-Dala Spelmanslag”

Spelledare
Torgny Lundberg
stigeriktorgny@gmail.com märk med ”V-Dala Spelmanslag”

Spelledare
Ellen Stenhede
e.stenhede@gmail.com märk med ”V-Dala Spelmanslag”

EPTUansvarig
Klara Lundaahl
eptu@v-dalaspelmanslag.se

 


IT-ansvarig
Michael Kmoch
webmaster@v-dalaspelmanslag.se

Media ansvarig
Agnes Källström

Kassör
Ebba Valtonen
kassor@v-dalaspelmanslag.se