EPTU med Olof Kennemark & Pers Alexander Olsson 3/5

For English, scroll down.

 

EPTU är en konsert- och danskväll med svensk folkmusik och folkdans. Denna gång blir det Olof Kennemark & Pers Alexander Olsson som spelar konsert för oss.

OBS! För ovanlighetens skull sker EPTUt på en FREDAG!

 

17.30 Dörrarna öppnar

17.45 Folkdansutlärning

19.00 Konserten börjar

20.10 Dans till V-Dala spelmanslag

21.00 Dans till Olof Kennemark & Pers Alexander Olsson

22:00 Fortsatt danskväll till öppen spellista

 

“Det var sommar, det var stämvecka. Jag gick fram och frågade: ska vi spela? Sedan spelade vi i timmar.”

När Alexander och Olof träffades och för första gången och tog en låt ihop var det uppenbart, både för dem själva och de som fanns i närheten, att det var starten på ett samspel som skulle vara länge. De träffades sommaren 2015 mitt under stämoveckan på en fest i Rättvik vid långbryggan alldeles intill Siljan i Dalarna och under resten av stämoveckan var Olof & Alexander nästintill oskiljaktiga. Sedan dess har de etablerat sig på den Svenska Folkmusikscenen och spelat återkommande konserter på Stallet, Ransäterstämman och Delsbostämman både som duo och som kvartett med fäderna Pers Hans Olsson och Hans Kennemark. Olof och Alexander har även turnerat i England och hållit kurs på eventet Scandimoot. Sommaren 2022 släppte de det kritikerrosade albumet ”Som förr” innehållande flera klassiska Dala-hits som ”Hjortingen”, ”Gladlåten” och ”Låt till Far”.

 

Inträde med kontant eller Swish:

Studerande: 100 kr

Ordinarie: 150 kr

Barn 0-18: Gratis

Ej krav på nationskort.

Caféet är öppet under kvällen. Baguetter och fika kommer finnas till försäljning!

Ingång till V-Dala nation sker från Sysslomansgatan. Salen är tillgänglig för rullstolsburna.

Hoppas vi ses där!

Konserten genomförs med stöd av Uppsala Kommun

——————–

English version:

EPTU is a concert and dance evening with Swedish folk music and dance. This time, Olof Kennemark & Pers Alexander Olsson will be playing for us.

NOTE! This EPTU is happening on a FRIDAY!

 

17:30 Doors open

17:45 Learn how to dance a swedish folk dance

19:00 Concert begins

20:10 Dance to V-Dala spelmanslag

21:00 Dance to Olof Kennemark & Pers Alexander Olsson

22:00 More dancing!

 

”Summer had arrived, and it was festival week. I approached and asked: shall we play? Then we played for hours.”

When Alexander and Olof met for the first time and played a tune together, it was evident, both to themselves and those around them, that it was the beginning of a collaboration that would last long. They met in the summer of 2015 during the ”stämmovecka” (folk music week) at a party in Rättvik by the long bridge right next to Lake Siljan in Dalarna, and for the rest of the week, Olof & Alexander were almost inseparable. Since then, they have established themselves in the Swedish folk music scene, performing recurring concerts at venues like Stallet, Ransäterstämman, and Delsbostämman, both as a duo and as a quartet with their fathers Pers Hans Olsson and Hans Kennemark. Olof and Alexander have also toured in England and conducted workshops at events like Scandimoot. In the summer of 2022, they released the critically acclaimed album ”Som förr” featuring several classic Dala hits such as ”Hjortingen”, ”Gladlåten” and ”Låt till Far”.

 

Tickets are sold on site via cash or Swish:

Students: 100 kr

Non-students: 150 kr

Children 0-18: free!

No need for a nations card.

The cafe will be open during the evening, with fika and sandwiches for sale.

Entrance to V-Dala nation from Sysslomansgatan. The concert hall is wheelchair accessible.

Hope to see you there!

  • The concert is hold with help from Uppsala Kommun