Historia

Till en början förefaller spelmanslaget mer ha haft karaktären av en fiolensemble som även spelade folkmusik. I slutet av 60-talet övergick verksamheten till att vara mer likt dagens spelmanslag. Genom åren har många kända spelmän deltagit i våra aktiviteter, till exempel har Kalle Almlöf och Sonia Sahlström har förgyllt nationen med sin musik.

Under delar av 80-talet arrangerade laget regelbundna danskvällar på V-Dala Nation som lockade mången hågad dansare. Arrangemangen tog dock ände med förskräckelse då utgifterna i slutet av 80-talet kraftigt överstigit intäkterna. Detta enligt en artikel i V-Dala nations tidning Landskapsposten, som också är den allmänt vedertagna källan gällande spelmanslagets historia. Efter ett antal års uppehåll återupptogs under 90-talet konsert- och dansverksamheten, nu känd som EPTU på V-Dala.