Fikalista

En gång per termin förväntas varje aktiv medlem förbereda och ordna fika till ett reptillfälle. Du hjälper till att koka kaffe och te samt att ta med något bakverk.

Anmälan till att göra fika: Länk