Anmälan till spelning

Anmäl dig till spelning med V-Dala spelmanslag

Ange om du kan spela eller inte genom att svara ”ja” eller ”nej” på spelningen. Den första gången måste du ange dina kontaktuppgifter.

Tacka ja eller nej till spelning: länk