Anders Larsson

Information om låt

Polonesse i D-moll ur Anders Larssons notbok. Anders Larson (1767-1822. Ej att förväxla med dennes namne i Sexdrega) var mjölnare i Östra Ryds socken i södra Östergötland. Efter Anders Larsson finns en notbok kvar, daterad 1810 och 1813 av någon anledning, innehållande ca 120 låtar, mestadels polskor. Oklart är dock om Anders själv spelade dessa låtar alls eller bara hade samlat in låtarna. Noterna tycks därtill vara nedtecknade av olika personer så var det ens Anders Larsson som gjort notsamlingen? Klart är i alla fall att det var hans bok för han har skrivit att boken ”med rätta” tillhör honom.

Gällande Anders Larssons musikaliska förmåga så fanns det emellertid intyg från Linköpings domkyrkoorganist att Anders Larsson kunde spela till dans, men någon fiol finns inte nämnd i bouppteckningen vid hans död, inte heller andra instrument. Men om han nu spelade dessa låtar så lär han i alla fall varit tämligen duktig för en variant av låten Liv-Antes polska av Carl Michael Ritter von Essen, finns med i samlingen. Så troligen även denna polonesse i d-moll även om jag ännu inte lyckats lokalisera den.

Notbok: http://www.ostgotaspel.se/pdf/larsson_anders_1810-small.pdf

Inspelning

Melodi och Stämma: Download

Melodi långsam: Download

Stämma: Download

Spelman

Torgny Lundberg, Stämma: Kristina Samuelsson (modifierad av Torgny)