Ärtbergs Kalle, polska efter Anders Rosén

Information om låt

En polska kallad Ärtbergs Kalle (polska efter Anders Rosén) som jag har från albumet ”Med hull och hår” med Anders Norudde, Leo Svensson och Göran ’Freddy’ Fredriksson. Länk till spotify

Polskan har flageoletter (svantoner) som spelas genom att försiktigt lägga ned ett finger på D(3e fingret) på A-strängen samt E (4e fingret). Den kan spelas med mycket blåtoner om man så vill. Jag skulle i så fall rekommendera lite högre C, F och G men detta varierar både jag och inspelningen på spotify.
Ärtbergs Kalle var en spelman från Äppelbo som bland annat ”Äppelbo gånglåt” är nedtecknad efter

Inspelning

Melodi: Download

Melodi Långsam:
Download

Spelman

Fix Oskar Flink

Händelse

Vår 2021