Barbro Pers Polska

Information om låt

Barbro Pers Polska från Älvdalen, efter Anders Södersten

Inspelning

Barbro-Per-Melodi: Download

Barbro-Per-långsam: Download

Barbro-Per-Stämma: Download

Barbro-Per-Ackord: Download