Erlandsson

Information om låt

Polska efter Carl Herman Erlandsson. Finns emellertid i många varianter på olika ställen. Även med text på sina håll. Låten har vi fått av Väsen inför vår gemensamma konsert på Reginateatern i Maj 2022.

Carl Herman Erlandsson (1857-1936) kom från By i södra dalarna där han lärt sig spela fiol av sin far. I 20-årsåldern flyttade han till Rickomberga i Uppsala och slutade därmed att spela. Långt senare, i femtioårsåldern lät han sig emellertid övertalas till att ta upp fiolen igen av några viktiga universitetskufar.

Erlandsson satt för övrigt inne 8 år för dråp då han ”i hastigt mod” dräpt sin bekant då de blivit osams under vad som närmast kan beskrivas som en pubrunda, och Erlandsson stuckit ned sin kompanjon med kniv.

Inspelning

Utsmyckad melodi: Download

Utsmyckad melodi långsam: Download

Grundmelodi: Download

Grundmelodi långsam: Download

Basgång: Download

Spelman

Torgny Lundberg, Basgång Mikael Marin