Grenseland

Information om låt

Grenseland av Ingunn Bjørgo från Asker i Norge.
Låten är en finnskogspols som ofta spelas i just gränslandet mellan Sverige/Norge. Ingunn Bjørgo är en dragspelare och durspelare som både spelar traditionell musik från Asker och skriver egen ny musik. Hon har flera band som ”Askerladden”, ”Ingunn Bjørgo band” och ”Bjørgo & Riestad”.

Inspelning

Melodi

Melodi långsam

Stämma

 

Bilaga
Grenseland-melodi.mp3
Grenseland-långsam.mp3
Grenseland-stamma.mp3

Spelman

Torgny Lundberg

Händelse

Vår 2020