Järvsöpolskan (G-mollpolskan)

Spelman:
Erika och Hannah
Låttyp:
Polskor

Vårterminen 2018 hade vi Erika Lindgren Liljenstolpe som gästlärare, som lärde ut 2 låtar till V-Dala spelmanslag. En av låtarna har vi med i repertoaren 2018-2019 (A-listan) och vi kallar den ”Järvsöpolskan” eller ”G-mollpolskan.

Låten tas upp alltså upp och arrangeras under höstterminen 2018 för att bli en del av repertoaren.

Händelse:
Hösten 2018
Klassifiering:
A

 

Bilaga Storlek


Järvsöpolska ackord.pdf
290.88 kB


Järvsöpolskan (Eika spelar 3 olika versioner).mp3
2.02 MB


Järvsöpolskan långsamt (V-Dalas version).mp3
1.64 MB


Jarvsopolskans nya stamma.mp3
1.53 MB