Juringius / Smålandspolska / Slängpolska från Småland

Spelman:
Hanne
Låttyp:
Slängpolska

En klassiker i jamsammanhang som vi spelade tillsammans med Snaustrinda spelmanslag, när vi hälsade på dem i Trondheim i april 2012. Melodi, stämma och pizzicato inspelat av Hanne.

Händelse:
Resa till Trondheim 2012
Klassifiering:
B

Melodie
Download

Pizzicatto
Download

Stämma
Download

Basstämma
Download

Noter
Juringius Noter
Download