Kristine West: Polonäs efter Anna Berglund

Information om låt

En polonäs/polska från Bergsjö efter Anna Berglund. Utlärd av Kristine West som gästade oss via Zoom. Arrangemanget är skrivet av Thomas von Wachenfeldt för tre stämmor. Här kan man lyssna på den med Kristine West, Emma Härdelin och Lisa Långbacka: https://www.youtube.com/watch?v=7rdaSd-RZzs

Inspelning

Melodi: Download
Stämma: Download

Melodi

Stämma

Spelman

Kristine West, gästlärare

Händelse

Vår 2021