Krutfarmors vals

Trevlig vals i Bm av Magnus Stinnerbom.

Spelman: Juni Hag

Melodi
Download

Melodi långsam
Download

Melodi snabb
Download

Ackord:

|| Bm | G/E | G A | Bm |
| Bm | G | A | D D/F# | G | A |
1. | G/E | Bm :||
2. | D/D /A /G | D ||

||: D | A | G | D | G | E | A D | A |
| Bm | G/E | D | D/F# | G | A |
1. | G/E | A :||
2. | D A | D ||