Man kan fôll undra

Information om låt

En polska från Boda, Dalarna som jag lärt mig utav Jonas Brandin. Den blev nedtecknad av Röjås Jonas efter en spelman som hette Fräs Erik Andersson

Text på Boda-/Rättviksmål:
Man kan fôll undra ockâ grannasfar ska säg
Når an får en token slarv tä måg
An säger fôll som så, ä få fôll gå ändå
an säger fôll som så, ä få fôll gå ändå
Jam da du di da ta didn’ da

Text på Svenska:
Man kan väl undra vad grannens far ska säga
När han får en sådan slarv till svärson
Han säger väl som så, det får väl gå ändå
Han säger väl som så, det får väl gå ändå
Jam da du di da ta didn’ da

Om dansen: Att dansa bodapolska är ungefär som ”vanlig” polska men i det vanliga 1-3 förstegen gör man en liten stamp på 1an och sen går man på 2 och 3 istället för 1 och 3. Jag brukar tänka att dansarna får stampa med spelmannen på 1 och 3 med sin ena fot och så hinner man gå däremellan. I och med att man går på 2an gör man som spelman dansarna en stor tjänst om man försöker ge dem lite extra skjuts där. Så har jag lärt mig det men man jag tycker man kan dansa hur man vill till det.
Fix Oskar Flink

Inspelning

Melodi snabb och långsam samt sång

 

Bilaga
Man-kan-fäll-undra.mp3

Spelman

Fix Oskar Flink

Händelse

Vår 2020