Mariannas (vals)

Spelman:
Mattias Walla
Låttyp:
Vals

Mattias Walla lärde den 20 september ut Mariannas vals.

Ackord finns i ackorddokumentet
https://docs.google.com/document/d/110V8bS6zjNk8Mn-f878wT0JQKX7OnFPr1pZk…

Mariannas vals

A-del
||: Dm | Dm | F |
| C | A | Dm ||1 A :|| 2 Dm Am Dm |

B-del
||: Dm | (G) | Am |
| E | | Am |1 A :|| 2 Am E Am |

C-del
||: D | | |
(Em , G)
| A |D | A |1 A :|| 2 D |

Händelse:
Hösten 2018
Klassifiering:
A
Bilaga Storlek


Mariannas vals melodi långsam.mp3
7.91 MB


Mariannas_vals_stämma.mp3
1.69 MB
Länk: