Pelles Engelska

Information om låt

En engelska skriven av durspelaren Erik Pekkari till Pelle Björnlert på 50-årsdagen. De flesta engelskor går i dur men här går faktiskt b-delen i moll för omväxlings skull.

Stämma: Christer Samuelsson

Inspelning

Melodi: Download

Melodi Långsam: Download

Stämma: Download

Spelman

Torgny

Händelse

Höst 2021