Polonesse från Österrike

Information om låt

Polonesse från Österrike

Inspelning

Polonesse från Österrike ur notsamling av Simon Wascher. ( TradArchiv )

Melodi: Download

Melodi långsam: Download

Andrastämma: Download

Tredjestämma: Download

Alla stämmor: Download

Spelman

Torgny Lundberg