Lapp-Nils polska efter Ossian Eklund

Information

Hannah och Torgny lär ut en polska från Jämtland som de lärt sig på olika ställen. En Lapp-Nils Polska efter Ossian Eklund efter Peter Michaelsen och Kjell-Erik Eriksson. Vi sätter ihop den med en annan Lapp-Nils Polska (se inspelningar).

Händelse:
Rep HT 2019

Spelman på inspelningarna

Torgny

Noter

Bilaga Storlek
Polska-Ossian-Eklund.pdf 34.9 KB
Ossian-Melodie.mp3 1.5 MB
Ossian-stamma.mp3 889.9 KB

Inspelning

Ackord

A-del

| D | A            D | A D  A |         | 

| D | A            D | A D  A | D   :||

 

B-del

| G | D | A | D                     | 

| G | D | A | A      D     | 

| G | D | A | Bm     | 

| Em | F#m         G| A | A/C#   D   |