Ransäterpolkan

Information om låt

Ransäterpolkan skriven av den ”mycket betydande” värmlandsspelmannen och tillika riksspelmannen Erik Gustavsson (1907-1982) från Karlstad. Erik spelade mycket med en annan känd värmlandsspelman, Carl Iderström från Frykerud. Då spelade Erik alltid andrastämma, som han ofta improviserade i stunden. Erik Gustavsson lär ha gjort ett stort antal nedteckningar för Värmlands spelmansförbunds räkning. Uppenbarligen skrev han också bra låtar så som denna riviga polka som bland annat spelats in av Bröderna Lindqvist på LP 1974.


Erik Gustavsson i egen hög person.

Möjligen går det för den ihärdige att hitta en stämma komponerad av kompositören själv då han uppenbarligen var flitig på att både spela stämma och göra uppteckningar. Innan detta kom till min vetskap hann jag emellertid knåpa ihop en egen stämma som kan höras nedan.

Inspelning

Melodi: Download

Långsam: Download

Stämma: Download

Spelman

Torgny Lundberg