Springlek efter Omas Per

Information om låt

En springlek efter Omas Per Nilsson (1834-1928) från Transtrand, Dalarna. Den finns nedtecknad i Einar Övergaards folkmusiksamling som innehåller musik från både Norge och Västsverige samt Hälsingland. Denna springlek är från Västerdalarna.

Springlek är en sorts polska med kort etta, ofta ännu kortare än t.ex värmlandspolskor. Dansen är fartfylld och innehåller mycket akrobatik.

Inspelning

Melodi snabb och långsam.

 

Bilaga
springlek-efter-omas-per.mp3

Spelman

Fix Oskar Flink

Händelse

Vår 2020