Vigers Hambo

Spelman:
Kristian Hodén
Låttyp:
Hambo

Samma låt lärdes ut 2008 under en Hambofrossa: http://arkiv.v-dalaspelmanslag.se/inspelning/vigers-hambo

Versionen som lärdes ut 2016 är dock en något annorlunda version.

En låt som både lärdes ut 2008 och 2016, dock i något olika versioner.

När ni tittar på noter gäller det alltid att ha i åtanke att noterna och inspelningsversionerna skiljer sig åt. Vissa skiljer dock åt sig mer än andra, och detta är ett exempel.
Inte nog med att tonerna i denna version skiljer sig från den vi lärt ut (vid båda tillfällena), notversionen är därtill uppskriven som polska och inte som Hambo.
Även om ni alltid skall tänka på det, här är det extra viktigt att noterna enbart är till som ett verktyg till att förstå låtens grund, och inget verktyg när det gäller att lära sig låtens detaljer.

Versionen från 2008: http://arkiv.v-dalaspelmanslag.se/inspelning/vigers-hambo

Versionen från 2016: http://arkiv.v-dalaspelmanslag.se/inspelning/vigers-hambo-0

Klassifiering:
B
Bilaga Storlek
Vigers Polska/Hambo.pdf 9.9 kB
Vigers Hambo (1:a-stämma).mp3 626.88 kB
Vigers Hambo (2:a-stämma).mp3 566.88 kB