VM 2023 – Stilla sköna aftontimma / Polska efter Karl Lindblad / Spelemannen

VM 2023 – Stilla sköna aftontimma /Polska efter Karl Lindblad / Spelemannen

Arr:

(Stilla sköna)
Juni börjar med att spela två takter intro
A Stråk melodi+stämma, stabilt och stadigt
A -||-
B -||-, blås kommer in
B -||-
A -||-, komp kommer in
A -||-
B
B
A Åhl-polska-stämma för de som vill (stråk och blås), melodi+komp tyst och nedtonat
A
B gradvis crescendo
B sista takten bortklippt -> öppen G-bordun/komp i slängpolskerytm (4 takter)

(Polska efter Karl Lindblad)
2 takter G-bordun med durters, minspel jätteglada
2 takter G-bordun med mollters, minspel ledsna/sura
2 takter G-bordun med durters, minspel jätteglada
2 takter G-bordun med mollters, minspel ledsna/sura
A melodi (G-slängpolskerytm ligger kvar)
A -||-
B melodi, lättare komp, ackord/andra toner i komp
B -||-
C -||- aningen mer komp, ni vet vad ni ska göra
C -||-
B -||- samma som B1 ovan
B Alla sektioner gör baktakt-rytmisering!
C melodi, komp börjar bygga lite mer
C -||- LYTF på sista tonen som blir kort och markerad (missades i inspelningen)!
slag 3 sista takten i C2 ovan: kraftig inandning av alla inför riff
Riff |:G | F | E | D F F# 😐 rusa inte, titta på spelledare!)
Riff -||- + blåsglitter
A melodi, riff ligger kvar, blåsstämma
A -||-
B melodi, ej riff, lättare och luftigare
B -||-
C -||-
C
B
B alla sektioner gör baktakt-rytmisering
C
C sista tonen -> kort etta-rytmisering på G-bordun!

(Spelemannen)
4 takter Kort etta-rytmisering på G-bordun
2 takter G-bordun med durters, jätteglatt minspel
2 takter G-bordun med mollters, ledset/surt minspel
2 takter G-bordun med durters, jätteglatt minspel
X takter A-bordun, ÄNNU gladare minspel! Fortsätt tills spelledare räknar in till A-del.
A Melodi, komp, ösigt
A -||-
B -||-
B -||-
A melodi+komp svagt men intensivt, stämma starkt!
A
B
B crescendo
A Ösigt
A
B alla svagt och intensivt
B Ös (vanligt varv), markeringar i komp
B Ännu ösigare och mer kompmarkeringar, ”power-rytm” + stamp istället för en ton på ett av slagen
Sista svansen från B-delen igen med ritardando (titta på och följ spelledare!)
”Norsk slutsvans”, följ spelledare!

Download