Yggdrasil

Yggdrasil av bandet Skrömta. Lärdes ut inför lagets konsert ihop med V-dalakören och Skrömta till Oktoberstämman 2023.
Melodi långsam
Download

Melodi
Download

C Del långsam
Download

C Del snabb
Download

Skrömtas Yggdrasil på Youtube music
Skrömtas Yggdrasil på Youtube music