Inspelningar förs över till hemsidan

Nu är arbetet igång med att föra över vårt låbibliotek till den nya hemsidan. Det innebär att det finns två flikar med ”inspelningar”. Vi kommer endast att lägga in nya låtar under den flik som heter ”inspelningar NY”.

Ni ni komma åt de äldre låtarna i den gamla databasen eller under fliken ”inspelningar och noter”.

 

Lämna ett svar